Odszkodowania

Ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń. Stanęliśmy po stronie osób pokrzywdzonych. Dzięki naszym usługom poszkodowani mają możliwość korzystania z usług najlepszych prawników. Reprezentujemy klienta na wszystkich szczeblach postępowania odszkodowawczego, łącznie z postępowaniem sądowym.
Praktycznie każdy kto stara się o odszkodowanie, powinien zostać naszym klientem ze względu na dużą różnicę w kwocie pomiędzy tym co proponują Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
a słuszną kwotą świadczeń. Pomagamy osobom bliskim śmiertelnej ofierze wypadku w uzyskaniu zadośćuczynienia po śmierci.

Nasze kancelarie świadczą pełen wachlarz usług prawniczych z wszystkich dziedzin prawa. Wiedza i doświadczenie Kancelarii Prawniczych GOCAL są gwarancją skutecznego wsparcia licznych Klientów. Obsługujemy klientów indywidualnych jak również firmy. Współpraca może mieć charakter jednorazowy lub trwały w oparciu o abonament.
W ramach abonamentu realizujemy stałe wsparcie prawnicze poprzez: konsultacje, świadczenie usług prawniczych, dostęp do kreatora pism, windykację itp.
Formularz zgłoszeniowy Sprawy które przyjmujemy do prowadzenia:
bezumowne korzystanie z gruntu,   szkoda osobowa NNW,   szkoda osobowa OC,   szkoda osobowa ZUS,   szkoda rzeczowa - polisa własna,   szkoda rzeczowa OC,   szkoda w pojeździe AC,   szkoda w pojeździe OC,   zwrot kosztów leczenia