Odzyskanie środków z polisolokaty
Odzyskujemy środki finansowe utracone w przypadku zerwania przedterminowego polisolokat tzw. opłaty likwidacyjne.

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym lub inne produkty inwestycyjne, gdzie głównym celem jest pomnażanie środków, a nie ochrona życia ludzkiego.
Odzyskujemy środki finansowe, gdzie klient zawarł umowę na poczet, której jednorazowo lub w określonych odstępach czasu wpłacał środki pieniężne, które miały przynieść mu dochód, a ubezpieczyciel zastosował zapis umowy, który umożliwiał zmniejszenie wypłaty środków o określoną sumę lub wartość procentową. 

Korzyści wynikające z powierzenia nam odzyskania środków finansowych:
  1. Otrzymasz od nas darmową poradę prawną, poznasz swoją sytuację.
  2. Za darmo sprawdzimy ile pieniędzy możesz odzyskać i jakie są opcje działania.
  3. Odzyskamy Twoje pieniądze. W kilka tygodni trafią na twoje konto.
  4. Nie ponosisz żadnego ryzyka. Nasze wynagrodzenie stanowi wartość procentowa z odzyskanych środków.
Kontakt z nami