Czym są polisolokaty ?

Polisolokaty czyli polisy inwestycyjne, to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom "pod przebraniem" produktów ubezpieczeniowych. Ich dystrybucja prowadzona była za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych. Polisolokaty promowane były jako bezpieczne, obarczone małym ryzykiem, pozbawione wad i tożsame tradycyjnej lokacie bankowej. W rzeczywistości były to produkty toksyczne, a ich dystrybucja napędzana olbrzymimi prowizjami miała znamiona tzw "missellingu", czyli stanowiła praktyki naganne pod względem etycznym i prawnym. Polisolokaty sprzedawane jako produkt bezpieczny były obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informowali klientów o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz o tzw. opłatach likwidacyjnych. Umowy zawierały przeciętnie od 30 do 60 stron zagęszczonego tekstu. Tekst obfitował w skomplikowaną terminologię prawno-finansową, zawierał treść zasadniczą i tabele oraz regulamin. W poczuciu zaufania do instytucji jakimi są banki i towarzystwa ubezpieczeniowe klient nie analizował wnikliwie tekstu uważając, że przekazane przez doradcę informacje i obiecywany zysk są prawdziwe. W istocie zysk dotyczył doradcy i TU, a nie klienta i był motorem tych działań, co potwierdza rzecznik finansowy w raporcie " Wysokie wynagrodzenie prowizyjne, z reguły wypłacane z góry, niepowiązane praktycznie z jakimkolwiek ryzykiem zwrotu nawet jego części w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy (ryzyko zostało przerzucone na klientów w formie opłaty likwidacyjnej), stało się zachętą do nieuczciwej sprzedaży produktów z UFK".
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.