Domniemanie ojcostwa męża matki

Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 16 grudnia 2022 r. 


Domniemanie ojcostwa męża matki.

W Polsce funkcjonuje domniemanie ojcostwa męża matki. W przypadku, gdy dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego lub w chwili narodzin nie upłynęło 300 dni od orzeczenia rozwodu, domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Ojciec w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy został poinformowany o narodzinach dziecka może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie ojcostwa męża matki może zostać obalone poprzez sądowe badanie ustalenia ojcostwa. Pozew może złożyć również matka dziecka (w ciągu 6 miesięcy od narodzin potomka), dziecko (3 lata od momentu uzyskania pełnoletności), prokurator (nieograniczony żadnym terminem).

Wykazanie niepodobieństwa ojcostwa męża matki konieczne jest wówczas, gdy dziecko urodzi się po upływie 180 dni od daty zawarcia małżeństwa, lecz przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. W przypadku jednak, gdy dziecko zostanie urodzone przed upływem 180 dni wówczas wystarczy, iż mąż matki złoży oświadczenie o tym, że to nie on jest ojcem. Jeśli matka wykaże, że obcowała płciowo z mężem przed zawarciem małżeństwa lub, że mąż być świadomy jej ciąży to należy wykazać nieprawdopodobieństwo pochodzenia dziecka od męża matki.

Chcesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu z Naszym Zespołem. 
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.