Dziedziczenie

Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 06 grudnia 2022 r. 

O co chodzi w dziedziczeniu z mocy prawa?

W przypadku, gdy zmarła osoba nie sporządziła za życia testamentu wówczas ma miejsce dziedziczenie zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. W pierwszej kolejności spadkobiercami jest małżonek zmarłego, jego dzieci, kolejno wnuki i prawnuki. Prawo do dziedziczenia przysługuje także rodzicom, dziadkom oraz rodzeństwu, a także pasierbom. Wskazać należy, że w przypadku, gdy małżonek był rozwiedziony to nie przysługuje mu prawo do dziedziczenia. Sprawa rozwodowa, która toczy się w momencie śmierci spadkodawcy jest umarzana. W przypadku jednak, gdy zmarły wystąpił wcześniej z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka wówczas małżonek żyjący zostaje wyłączony z prawa do dziedziczenia u

W sytuacji, gdy nie ma spadkobierców lub gdy osoby uprawnione nie chcą przyjąć spadku wówczas może on zostać przejęty przez gminę, w której ostatnio zamieszkiwał spadkodawca. Aktywa zaś stają się w takim przypadku własnością Skarbu Państwa. Odziedziczona może zostać całość spadku lub też jakaś jego część. Dziedziczenie części spadku w ramach dziedziczenia z mocy prawa następuje wówczas, gdy przynajmniej część spadku jest dziedziczona w ramach dziedziczenia testamentowego.

Dziedziczenie z mocy prawa, określane też jako dziedziczenie ustawowe jest najczęstszym sposobem dziedziczenia w Polsce. Nie otrzymałeś spadku, mimo, iż jest Ci on należny?
Skontaktuj się z Naszą kancelarią- pomożemy wyegzekwować prawa osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. 
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.