Film reklamowy

Dobry pomysł na film, to podstawa. Na niej budujemy scenariusz, według którego realizowany jest później cały film. Ważne, by nie pomylić kolejności, bo inaczej nic nam z tego nie wyjdzie.

Film prezentacyjny przedstawia firmę, jej pracowników i kierownictwo, profil działalności, usługi jakie świadczy dany podmiot bądź produkty, jakie wytwarza. Film prezentacyjny stanowi nowoczesną, dynamiczną i stosunkowo krótką wizytówkę podmiotu, którą najczęściej umieszcza się w serwisie internetowym jako wstępną informację o przedsiębiorstwie. Film prezentacyjny emituje się także podczas targów branżowych, wystaw, konferencji czy seminariów, w których firma bierze udział.

Film reklamowy zachwala firmę, akcentuje jej zalety, walory i silne strony. Bardziej ofensywnie zabiega o klienta i jego zainteresowanie. Film reklamowy ma skutecznie zachęcić potencjalnych nabywców i kontrahentów do nawiązania współpracy z reklamowanym podmiotem, do skorzystania z jego usług, bądź kupienia jego produktów. Film reklamowy często bywa bardzo krótki – 30 sekund i określany jest mianem spotu reklamowego. Jego dłuższa forma to film promocyjny. Spoty reklamowe  wykorzystywane są najczęściej w kampaniach telewizyjnych i internetowych. Filmy promocyjne przygotowywane są między innymi z okazji debiutu firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Film szkoleniowy to materiał służący przekazaniu konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu zajęć i obowiązków, jakich od swoich pracowników wymaga firma. W zależności od indywidualnych oczekiwań władz firmy film szkoleniowy może przybrać formę praktycznej prezentacji czynności i zadań które odbiorca/pracownik powinien opanować. Może to też być zarejestrowany wykład, który można wielokrotnie odtwarzać w różnych sytuacjach i miejscach. Film szkoleniowy zamawiany jest zazwyczaj na potrzeby wewnętrzne podmiotu zamawiającego. Jego podgatunkiem jest film instruktażowy – instrukcja obsługi złożona z ruchomych obrazów i komentarza czytanego przez lektora. Taki materiał przygotowywany jest zazwyczaj dla odbiorców zewnętrznych – klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych. Oba rodzaje filmów pozwalają zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, które musiałby być wydatkowane w związku z koniecznością organizowania częstych szkoleń i pokazów.

Film korporacyjny  jest najbardziej pojemną formą gatunku filmu zamawianego przez podmioty gospodarcze.
W zależności od oczekiwań danej firmy taki materiał może łączyć w sobie elementy filmu prezentacyjnego i reklamowego. Rzadziej zdarza się, by taki obraz zawierał elementy szkoleniowe czy instruktażowe. Film korporacyjny jest najbardziej uniwersalną formą telewizyjną, w której firma może się zaprezentować, przedstawiając siebie i swoje wszystkie walory. Filmy korporacyjne przygotowuje się pod kątem emisji w telewizji i Internecie, a także z myślą o nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych i biznesowych. Najczęściej przygotowywane są w kilku wersjach językowych.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.