Konsekwencje upadłości konsumenckiej dla małżonka

Jeżeli pozostają Państwo w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej lub też w nieodległej przeszłości, tj.:
  • przed upływem dwóch lat przed datą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zawarli Państwo umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej lub przed upływem dwóch lat od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wystąpiliście Państwo z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej,;
  • co najmniej rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości orzeczono w Państwa sprawie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, separację albo orzeczono ubezwłasnowolnienie drugiego z małżonków, a pozew w tej sprawie został złożony przed upływem dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

    wówczas z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powstanie pomiędzy Państwem ustrój rozdzielności majątkowej z mocy prawa.

Oznacza to, iż wspólny majątek (jeżeli taki dorobek istnieje) wejdzie do masy upadłości, jego podział nie będzie dopuszczalny, a drugi z małżonków będzie mógł dochodzić swoich wierzytelności na równi z innymi, uczestniczącymi w postępowaniu wierzycielami (bez żadnych preferencji).

Zobowiązania zaciągane przez jednego małżonka w czasie obowiązywania ustroju wspólności ustawowej z reguły wiążą oboje małżonków, dlatego też podejmując decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy w pierwszej kolejności rozważyć czy najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu nie byłoby ogłoszenie upadłości konsumenckiej obojga małżonków. Oddłużenie jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej nie powoduje zwolnienia z długów drugiego małżonka. Po uwolnieniu się od długów przez jednego z małżonków, wierzyciele będą mogli kierować swoje roszczenia wobec drugiego małżonka, nie objętego dobrodziejstwem procedury oddłużeniowej.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na kompleksowe rozwiązanie, polegające na złożeniu wniosków o upadłość przez oboje małżonków, przynoszące korzyść dla całej rodziny, wówczas (wedle obowiązujących przepisów) koniecznym będzie złożenie dwóch odrębnych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez każdego z małżonków z osobna.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.