Korzyści dla przedsiębiorcy

Wszczęcie procedury restrukturyzacji wiąże się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorcy, do których możemy zaliczyć m.in.:
 
  • możliwość ubiegania się o zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku przedsiębiorcy,
  • zapewnienie niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej przez czas trwania restrukturyzacji (postanowienia umów lub decyzje wierzycieli o rozwiązaniu kontraktów wobec wszczęcia restrukturyzacji mogą być uznane za nieważne lub bezskuteczne),
  • niedopuszczalność zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy przed obciążeniem jego składników hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym na wniosek wierzycieli zgłoszony do pół roku przed wszczęciem i po otwarciu większości procedur restrukturyzacji,
  • niemożność ogłoszenia upadłości na wniosek wierzyciela w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego (sąd wstrzyma rozpoznanie wniosku złożonego w tym czasie przez wierzyciela),
  • pierwszeństwo rozpoznania wniosku o restrukturyzację (jeśli wpłynie wniosek wierzyciela o upadłość przedsiębiorcy oraz wniosek dłużnika o restrukturyzację, wówczas są w pierwszej kolejności rozpozna wniosek o restrukturyzację).
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.