Mediacja
pozasądowa / sądowa

Boisz się rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd? Chcesz szybko rozwiązać spór?

Mediacja, to postępowanie prawne, proces dobrowolny, poufny przebiegający według określonych zasad w obecności mediatora, który ma na celu doprowadzenie do rozwiązania sporu. Mediator jest osobą bezstronną.
Kancelaria Gocal prowadzi wszelkiego rodzaju mediacje, w postępowaniach administracyjnych, gospodarczych, cywilnych, karnych.
W przeciwieństwie do rozmów prowadzonych przez strony samodzielnie, mediacja jest uporządkowanym procesem, odformalizowanym, ale jednak prowadzonym przez doświadczonego mediatora.
Celem mediacji jest umożliwienie Stronom zawarcia porozumienia na warunkach przez nie wypracowanych, ale oczywiście nie za wszelką cenę, a tylko na takich warunkach, które są przez obie Strony zaakceptowane.
Proces sądowy jest zwykle postępowaniem wieloletnim, którego wynik do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zawsze pozostaje niepewny, mediacja w ciągu zwykle kilku tygodni pozwala na usunięcie tej niepewności  i dalsze działanie, co jest wartością bezcenną.
Istotne jest, iż w przypadku zawarcia przez strony ugody sąd zwraca powodowi całą opłatę sądową od pozwu (jeżeli nie było 1 rozprawy) lub znaczną jej część, jeśli rozprawa już się odbyła.
Koszt mediacji zwykle płacony jest przez strony po połowie, chyba, że Strony inaczej umówią się w ugodzie.
W przypadku mediacji sądowych strony postępowania mają szansę wspólnie "napisać sobie wyrok", gdyż protokół z mediacji wraz z wypracowanym porozumieniem są przekazywane do sądu, gdzie po zatwierdzeniu w obrocie prawnym takie porozumienie ma moc wyroku. To rozwiązanie jest znacznie szybsze i tańsze od zwyczajnego postępowania sądowego.
Mediatorzy pracujący w zespole Naszej kancelarii cechują się wysoką skutecznością. Są wpisani na listy stałych mediatorów sądowych, Sądów Okręgowych.

Pamiętaj, że orzeczenia Sądu nie są pewne. W mediacji możesz wypracować ugodę, którą zatwierdzi Sąd i będzie miała moc wyroku.

SENTENTIA IUS FACIT INTER PARTES – wyrok tworzy prawo między stronami

Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.