Procedury naprawcze

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie widzi szans na wyjście z kryzysu w ramach dostępnych procedur restrukturyzacji, a narastające problemy finansowe uniemożliwiają dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej, jedynym rozwiązaniem pozostaje ogłoszenie upadłości.

Upadłość kojarzy się zazwyczaj negatywnie jako ostateczna klęska prowadzonego biznesu, lecz wcale nie musi być w ten sposób postrzegana. W istocie to szansa na wyjście z narastających problemów finansowych i szansa na tzw. nowy start.  Po zakończeniu postępowania upadłościowego przedsiębiorca będzie miał bowiem z zasady możliwość realizowania nowych projektów biznesowych, bez dotychczasowych obciążeń finansowych. Co istotne, składając w odpowiednim czasie wniosek o ogłoszenie upadłości, można uchronić się przed powstaniem odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezłożenia wniosku o upadłość w właściwym terminie. Przedmiotowa okoliczność ma szczególne znaczenie dla członków zarządu spółek z o.o., gdyż jeżeli wdrożą prawidłowo procedurę upadłościową wówczas mogą wyłączyć odpowiedzialność jaką ponoszą własnym majątkiem za długi kierowanej przez nich spółki w przypadkach określonych szczegółowo w art. 299 k.s.h.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.