Testament

Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 29 listopada 2022 r. 

Czym jest testament?

W ogólnym ujęciu testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Obejmuje on wyłącznie majątek jednego spadkodawcy, więc niemożliwe jest sporządzanie testamentów wspólnych. Testament może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, czyli taką, która ukończyła 18 lat i nie jest w żaden sposób ubezwłasnowolniona. Podobnie w sytuacji odwołania- nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez ustanowionego przedstawiciela danej osoby. Odwołania może dokonać wyłącznie spadkodawca.

Nie każdy testament jest ważny z punktu widzenia prawa. Nieważność stwierdza się wówczas, gdy sporządzony został pod wpływem groźby lub w stanie, w którym spadkodawca nie działał świadomie lub swobodnie. Nieważność stwierdzana jest również wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu to nie sporządziłby testamentu o takiej konkretnie treści. Odwołanie testamentu może nastąpić m.in. przez sporządzenie jego nowej wersji. 

Testament jest również nieważny w sytuacji, gdy spisano go w obecności osoby, która nie może być świadkiem przy jego sporządzaniu. Do osób tych zalicza się m.in. osoby niewidome, osoby niepotrafiące czytać i pisać, osoby skazane prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań oraz wszystkie te osoby, dla których przewidziana jest w testamencie jakakolwiek korzyść. 

Wyróżnia się testamenty zwykłe oraz szczególne. Do zwykłych należy testament własnoręczny, czyli taki, który spadkodawca spisuje własnoręcznie; notarialny i allograficzny. Szczególnym rodzajem natomiast jest testament ustny, który sporządzany jest np. w sytuacji, w której istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy.

W Polsce kwestie związane ze spadkiem regulowane są głównie przez kodeks cywilny. Aby testament był ważny musi spełniać kilka konkretnych wymogów.
Chcesz wiedzieć jakich? Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy udzielą wszelkich wskazówek jak prawidłowo sporządzić testament.
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.