Zwrot UNWW
Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu opłat pobranych przez banki w związku z zawartym ubezpieczeniem przy kredycie hipotecznym z Niskim Wkładem Własnym. Stosowane przez banki umowy w zakresie dodatkowego zabezpieczenia umowy kredytu w postaci UNWW to klauzule niedozwolone. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego chroniło jedynie interesy banków, a kosztami ubezpieczenia obciążeni byli wyłącznie kredytobiorcy. Występujemy w Państwa imieniu, przeciwko bankom, z roszczeniami o zwrot bezprawinie pobranych pieniędzy tytułem składek na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrot kosztów postępowania. 
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.