Windykacja
przedsądowe wezwanie do zapłaty / postępowanie sądowe / wyrok z klauzulą wykonalności / egzekucja komornicza

Skierowanie sprawy do kancelarii jest niezbędna, gdy wyczerpano wszelkie możliwości odzyskania należności na drodze polubownej. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, gdy działania windykacyjne należy przenieść na etap sądowy. Na tym etapie kompletujemy zestaw dokumentów pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego.

Windykacja pozasądowa - polubowna.
Na tym etapie równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi. Informujemy dłużnika o przyjęciu sprawy przez Naszą kancelarię poprzez wysłanie polubownego wezwania do zapłaty oraz nawiązanie telefonicznego kontaktu z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zaległych należności.

Sprawa sądowa.
W przypadku, gdy działania nie przynoszą zamierzonych skutków sprawa przenoszona jest na etap sądowy. Po uzyskaniu wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności kierujemy sprawę do komornika.

Egzekucja komornicza.
Na tym etapie składamy wniosek egzekucyjny. Nasze działania są uciążliwe dla dłużnika, a skuteczne dla wierzyciela. Mobilizujemy kancelarie komornicze do bezwzględnego stosowania się do składanych wniosków i ustawowych terminów, przez co czynności komornicze są szybkie i skuteczne.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.