Zachowek

Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 05 grudnia 2022 r. 

Zachowek, czyli co należy się bliskim po śmierci krewnego?

Zachowek jest uprawnieniem do udziału w majątku po zmarłym krewnym. To zabezpieczenie rodziny na wypadek szczególnych zapisów w testamencie. W przypadku, gdy spadkodawca pominął w testamencie poszczególnych członków swojej rodziny mogą oni dochodzić swoich praw do pozostawionego w spadku majątku. Zachowek należy się również wówczas, gdy majątek nie został podzielony testamentem tylko darowiznami. 
Do zachowku uprawnione są:
  • dzieci
  • wnuki
  • prawnuki
  • rodzice
  • mąż/żona 
Należy pamiętać, że dalsi członkowie rodziny nie są uwzględniani w prawie do zachowku! Zachowek nie przysługuje również rodzeństwu spadkodawcy, osobom wydziedziczonym przez spadkodawcę, osobom, które zrzekły się dziedziczenia, osobom, które odrzuciły spadek, a także małżonkom w przypadku rozwodu lub separacji. 

Jak obliczyć zachowek? Na początku należy ustalić udział spadkowy, który przysługiwałby uprawnionemu do zachowku z mocy ustawy. Następnie mnoży się udział spadkowy przez 1/2 lub 2/3 (w zależności od odpowiednich przesłanek zawartych w art. 991 Kodeksu Cywilnego). Ustala się wartość czynną spadku. W kolejnym kroku obliczana jest kwota zachowku poprzez pomnożenie wartości czynnej spadku przez obliczony wcześniej ułamek. Na koniec należy odjąć od obliczanej kwoty zachowku wartości otrzymanych od spadkodawcy darowizn, jeśli miały one miejsce. 

Roszczenie o zachowek może być dochodzone przed sądem w drodze powództwa o zapłatę zachowku. Aby wniosek został rozpatrzony osoba, która go składa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Czas na złożenie wniosku o zachowek to 5 lat od daty śmierci spadkodawcy.

Więcej szczegółowych informacji związanych z zachowkiem udzielą prawnicy z Kancelarii Gocal.
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.