Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowy przewidzianym dla osób fizycznych oraz w szczególnych przypadkach przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest wstanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, typu: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Celem postępowania upadłościowego,  poza wyżej wymienionym oddłużeniem konsumenta, jest także równomierne zaspokojenie roszczeń wierzycieli konsumenta w ramach jednego postepowania sądowego. Jak z powyższego wynika z przeprowadzonej procedury oddłużeniowej, korzyści odnoszą nie tylko dłużnicy, ale także ich wierzyciele.

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w pewnych wyjątkach sytuacyjnych, oddłużenie konsumenta bez wykonania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jaki i w toku prowadzonego postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem.

Należy pamiętać, iż procedura oddłużeniowa jest dostępna tylko dla dłużników-konsumentów, którzy nie doprowadzili do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Bardzo ważnym jest nadto, aby osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie doprowadziła z w/w przyczyn do istotnego zwiększenia zadłużenia. Jeśli zatem konsument stwierdzi, iż nie jest już w stanie obsługiwać swojego zadłużenia (terminowo i w całości spłacać długów), powinien natychmiast podjąć decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z uwagi na fakt, że wszczęcie postępowania oddłużeniowego jest możliwe według polskiego prawa raz na dziesięć lat, podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej winno towarzyszyć należyte, skrupulatne jego przygotowanie, w szczególności poprzez skompletowanie wszystkich dokumentów dotyczących powstania, spłaty i bieżącej wysokości zobowiązań. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą winne nadto dokonać wszystkich koniecznych czynności związanych z jej wyrejestrowaniem.  
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.