Zwrot UNWW
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu opłat pobranych przez banki w związku z zawartym ubezpieczeniem przy kredycie hipotecznym z niskim wkładem własnym. Stosowane przez banki umowy w zakresie dodatkowego zabezpieczenia umowy kredytu w postaci UNWW to klauzule niedozwolone. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego chroniło jedynie interesy banków, a kosztami ubezpieczenia obciążeni byli wyłącznie kredytobiorcy. Występujemy w Państwa imieniu, przeciwko bankom z roszczeniami o zwrot bezprawinie pobranych pieniędzy tytułem składek na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrot kosztów postępowania. 
Kontakt z nami