Odszkodowanie

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń stanęliśmy po stronie osób pokrzywdzonych. Dzięki naszym usługom poszkodowani mają możliwość korzystania z usług najlepszych ekspertów. Reprezentujemy klienta na wszystkich szczeblach postępowania odszkodowawczego, łącznie z postępowaniem sądowym.
Praktycznie każdy kto stara się o świadczenia powypadkowe lub zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby powinien zostać naszym klientem ze względu na dużą różnicę w kwocie proponowanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe a tym co otrzymają Państwo za naszym pośrednictwem. 
Formularz zgłoszeniowy Sprawy które przyjmujemy do prowadzenia:
bezumowne korzystanie z gruntu,   szkoda osobowa NNW,   szkoda osobowa OC,   szkoda osobowa ZUS,   szkoda rzeczowa - polisa własna,   szkoda rzeczowa OC,   szkoda w pojeździe AC,   szkoda w pojeździe OC,   zwrot kosztów leczenia