Dopłaty do odszkodowań. Odkup odszkodowań rzeczowych
Szkody na pojeździe.

Oprócz tradycyjnej formy dochodzenia odszkodowań, odkupujemy prawa do odszkodowania związanego z naprawą samochodu z polisy OC lub AC. Nawet jeśli klient otrzymał już świadczenia nadal możemy odkupić odszkodowanie.
Klient, który zdecydował się na sprzedaż nam prawa do zaniżonej części odszkodowania, natychmiast otrzymuje wypłatę ustalonej kwoty pieniężnej.
Odkupujemy prawo do odszkodowania nawet do 3 lat po wypadku.
Wycena odszkodowania jest darmowa.

Prosimy o przesłanie informacji :
1. Rodzaj szkody OC czy AC? W przypadku polisy AC niezbędny jest scan lub czytelna fotokopia polisy.
2. Szkoda częściowa, czy całkowita?
3. Samochód prywatny, czy firmowy? (Wypłacono kwoty brutto, czy netto?)
4. Co się dzieje z samochodem po szkodzie (został naprawiony, sprzedany, został sprzedany po naprawie)?
5. Czy samochód jest przedmiotem kredytu, leasingu, zastawu, przewłaszczenia?
6. Gdzie powstała szkoda (na terenie Polski, za granicą)?
7. Czy sprawcą był Polak? 
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.