Windykacja

Pomoc kancelarii jest niezbędna, gdy wyczerpano wszelkie możliwości odzyskania należności na drodze polubownej. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, gdy działania windykacyjne należy przenieść na etap sądowy. Na tym etapie kompletujemy zestaw dokumentów pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego.

Windykacja pozasądowa - polubowna.
Na tym etapie równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi. Informujemy dłużnika o przyjęciu sprawy przez naszą kancelarię poprzez wysłanie polubownego wezwania do zapłaty oraz nawiązanie telefonicznego kontaktu z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zaległych należności.

Windykacja sądowa.
W przypadku, gdy działania nie przynoszą zamierzonych skutków sprawa przenoszona jest na etap sądowy. Po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty kontrolujemy prawomocność nakazu.

Windykacja egzekucyjna.
Na tym etapie składamy wniosek egzekucyjny. Nasze działania są uciążliwe dla dłużnika, a skuteczne dla wierzyciela. Mobilizujemy kancelarie komornicze do bezwzględnego stosowania się do składanych wniosków i ustawowych terminów, przez co czynności komornicze są szybkie i skuteczne.
Kontakt z nami