Korzyści z upadłości konsumenckiej

Korzyści powstałe po wszczęciu procedury upadłościowej:
 1. Zawieszenie, a następnie umorzenie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych,
 2. Zawieszenie toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych,
 3. Zakończenie prowadzonych przez firmy windykacyjne monitów telefonicznych, pisemnych i bezpośrednich (kontakt z wierzycielami przejmuje syndyk),
 4. Zatrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności pieniężnych,
 5. Możliwość ubiegania się o uzyskanie środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych Dłużnika i jego rodziny z ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, stanowiącego własność osoby niewypłacalnej,
 6. Możliwość zawarcia przez konsumentów posiadających majątek ( w tym zwłaszcza lokal, dom mieszkalny) korzystnego układu z wierzycielami, co do terminów i warunków spłaty.

Korzyści wynikające z przeprowadzonego postępowania upadłościowego:
 1. Spłata części zobowiązań ( długów) w ramach ustalonego przez sąd planu spłaty, uwzględniającego sytuację finansową i osobistą dłużnika-konsumenta, w ratach, maksymalnie przez okres trzech lat, ewentualnie, umorzenie zobowiązań ( długów) konsumenta – dłużnika, który nie ma zdolności do wykonania jakiejkolwiek spłaty,
 2. Uzyskanie szansy na tzw. „nowy start” tj. rozpoczęcie spokojnego życia bez wizyt, telefonów i monitów ze strony wierzycieli, komorników i windykatorów,
 3. Anulowanie wszystkich wpisów w rejestrach dłużników (możliwość zaciągania nowych zobowiązań na pokrycie potrzeb konsumpcyjnych),
 4. Odzyskanie spokoju, wiarygodności płatniczej i godnego życia,
 5. Oddłużenie konsumenta.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.